Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ARMY's BTS

 1. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Chị Phương đẹp thế , lo gì
  11 Tháng tám 2019
 2. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Em thấy chưa kêu chị đẹp Dũng ơi TvT
  11 Tháng tám 2019
 3. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Ở fb có ảnh chị mà
  11 Tháng tám 2019
 4. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  xấu thế mà em khen
  11 Tháng tám 2019
 5. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Đâu có , đẹp thật mà chị
  11 Tháng tám 2019
 6. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Chị trông có bị tròn quá không TvT
  11 Tháng tám 2019
 7. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Không , nhìn ok lắm
  11 Tháng tám 2019
 8. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Gu em mặn ghê
  11 Tháng tám 2019
 9. Ng T Dũng
  11 Tháng tám 2019
 10. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Lái máy bay không em
  11 Tháng tám 2019
 11. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Không chị @@ Em chưa 18 :D
  11 Tháng tám 2019
 12. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Kkk :v đùa đấy
  Nhưng mà chị béo lắm
  11 Tháng tám 2019
 13. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Không , đừng tự ti thế :D
  11 Tháng tám 2019
 14. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Thật :v
  12 Tháng tám 2019
 15. Thiên Thuận
  12 Tháng tám 2019
-->