Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Tungtom
  Tungtom
  hi chết tui
  11 Tháng tám 2019
 2. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  sao đấy
  thấy có đứa gọi qua
  vừa đi học về
  mệt v
  11 Tháng tám 2019
 3. Tungtom
  Tungtom
  tui bị nát tb rồi T^T
  11 Tháng tám 2019
 4. anlong6@gmail.com
  13 Tháng tám 2019
 5. Tungtom
  Tungtom
  =_=
  13 Tháng tám 2019
 6. anlong6@gmail.com
  13 Tháng tám 2019
 7. Tungtom
  13 Tháng tám 2019
 8. Quân (Chắc Chắn Thế)
  13 Tháng tám 2019
 9. anlong6@gmail.com
  13 Tháng tám 2019
 10. Tungtom
  Tungtom
  ????
  13 Tháng tám 2019
-->