Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồ Nhi

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  11 Tháng tám 2019
 2. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Thôi thôi
  Em sợ văn lắm :v
  11 Tháng tám 2019
 3. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Như năm trước thì cô CN chọn 1 là Toán cơ
  Tự nhiên năm nay đổi mà còn thay hV dạy toán nữa :<
  11 Tháng tám 2019
 4. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Học 4 năm thì 3 năm cô CN dạy Văn luôn :>>
  11 Tháng tám 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  11 Tháng tám 2019
 6. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Em với Văn nó khắc tinh thế nào ấy :v
  Cô dạy Văn chưởi rất thâm
  11 Tháng tám 2019
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  T học đều :3
  11 Tháng tám 2019
 8. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  M sướng
  11 Tháng tám 2019
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Sướng gì :v
  11 Tháng tám 2019
 10. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Cô dạy văn lớp anh k chửi mà cô làm 1 bài ca nắn lại giới tính
  11 Tháng tám 2019
 11. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Nắn giới tính :v
  11 Tháng tám 2019
 12. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  11 Tháng tám 2019
-->