Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dưa Chuột

 1. Mạnh.vn
  Mạnh.vn
  cái gì xanh hả chị
  20 Tháng tám 2019
 2. Thiên Thuận
  20 Tháng tám 2019
 3. Mạnh.vn
  Mạnh.vn
  cái gì xanh hả anh
  20 Tháng tám 2019
 4. Dưa Chuột
  Dưa Chuột
  20 Tháng tám 2019
 5. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Tên của anh ấy :v
  20 Tháng tám 2019
 6. Mạnh.vn
  Mạnh.vn
  em thấy rồi
  22 Tháng tám 2019
-->