Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn T.T Vy

 1. Tungtom
  Tungtom
  cửa tạm thời bị hỏng :D
  11 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  xì, vậy thì lo mà sửa ik
  Lại cái avatar quai quái
  11 Tháng tám 2019
 3. Tungtom
  Tungtom
  : p
  11 Tháng tám 2019
 4. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  *lấy kéo*
  11 Tháng tám 2019
 5. Tungtom
  Tungtom
  >_<
  11 Tháng tám 2019
 6. Nguyễn T.T Vy
  11 Tháng tám 2019
 7. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  cái mẹt... m cũng bk sợ hả
  11 Tháng tám 2019
 8. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  haizzz
  bất lực với mấy cái mặt
  11 Tháng tám 2019
 9. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  mấy cái mẹt ai
  11 Tháng tám 2019
 10. Tungtom
  Tungtom
  ???
  11 Tháng tám 2019
 11. Quân (Chắc Chắn Thế)
  11 Tháng tám 2019
 12. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  cái mẹt con gái ghê
  11 Tháng tám 2019
 13. Tungtom
  Tungtom
  :v
  11 Tháng tám 2019
 14. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  lại 1 cái mẹt con gái nữa
  11 Tháng tám 2019
 15. Tungtom
  11 Tháng tám 2019
 16. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  c o n g á i g h ê
  11 Tháng tám 2019
 17. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  có cái mẹt nào man chút ko :D
  11 Tháng tám 2019
 18. Tungtom
  11 Tháng tám 2019
 19. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  hmm...cái mẹt này man, cơ mà m ko man
  11 Tháng tám 2019
 20. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  con gái quá
  11 Tháng tám 2019
 21. Tungtom
  Tungtom
  :v
  11 Tháng tám 2019
 22. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  c o n g á i
  11 Tháng tám 2019
 23. Tungtom
  11 Tháng tám 2019
 24. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  hé hé
  11 Tháng tám 2019
 25. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  kiếm chi chơi đê, buồn quá
  11 Tháng tám 2019
 26. Tungtom
  Tungtom
  đang mắc chơi game :D
  11 Tháng tám 2019
 27. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  *lấy nhang* cầu trời cho thằng tom thua te tua, tơi tả, tàn tà
  11 Tháng tám 2019
 28. Nguyễn T.T Vy
  11 Tháng tám 2019
 29. Nguyễn T.T Vy
  11 Tháng tám 2019
 30. Nguyễn T.T Vy
  11 Tháng tám 2019
 31. Nguyễn T.T Vy
  11 Tháng tám 2019
 32. Nguyễn T.T Vy
  11 Tháng tám 2019
 33. Nguyễn T.T Vy
  11 Tháng tám 2019
 34. Nguyễn T.T Vy
  11 Tháng tám 2019
 35. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Thua rồi hả? Chia buồn nha
  11 Tháng tám 2019
 36. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  t đọc kinh cầu nguyện ko thua sao được, chia buồn
  11 Tháng tám 2019
 37. Nguyễn T.T Vy
  11 Tháng tám 2019
 38. Tungtom
  11 Tháng tám 2019
 39. Nguyễn T.T Vy
  11 Tháng tám 2019
 40. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  tội, thua rồi t chia buồn nè, khóc to lên
  11 Tháng tám 2019
 41. Tungtom
  Tungtom
  hoa hoa quả quả
  11 Tháng tám 2019
 42. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  thua rồi, khóc đê, t cười chia buồn :D :D :D :D
  11 Tháng tám 2019
 43. Tungtom
  Tungtom
  thôi tắt máy cho mẹ tui dùng đây
  11 Tháng tám 2019
 44. Nguyễn T.T Vy
  11 Tháng tám 2019
 45. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  pp em gái
  11 Tháng tám 2019
 46. Nguyễn T.T Vy
  11 Tháng tám 2019
 47. Tungtom
  11 Tháng tám 2019
-->