Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Pineapple <3
  13 Tháng tám 2019
 2. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  tưởng đi rồi
  13 Tháng tám 2019
 3. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Hiện hồn về nè
  13 Tháng tám 2019
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  chị là ny anh Vie à
  13 Tháng tám 2019
 5. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Huh? Sao tự nhiên hỏi gì vầy?
  13 Tháng tám 2019
 6. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  đoán
  .........
  13 Tháng tám 2019
 7. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Đoán kiểu gì? :>
  13 Tháng tám 2019
 8. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  nhìn thấy cái chữ kí có ảnh giống trong album của anh Vie
  13 Tháng tám 2019
 9. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  *Đúng rùi hử*
  13 Tháng tám 2019
 10. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Hí :> chuẩn r
  13 Tháng tám 2019
-->