Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi anlong6@gmail.com

 1. Kha_La
  Kha_La
  =.=
  10 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  dân chuyên phá wall lại cấm cửa người khác :v
  10 Tháng tám 2019
 3. anlong6@gmail.com
  10 Tháng tám 2019
 4. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  10 cái tb *ngất*
  10 Tháng tám 2019
 5. Kha_La
  Kha_La
  đau có chuyên đâu
  10 Tháng tám 2019
 6. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  nó, ko phải m :D
  10 Tháng tám 2019
 7. Kha_La
  Kha_La
  huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  nát tb con rồi 2 người ơi
  10 Tháng tám 2019
 8. Kha_La
  Kha_La
  10 Tháng tám 2019
 9. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  hehe, nó nhiều lỗi hơn :D
  10 Tháng tám 2019
 10. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Bye đi đây
  10 Tháng tám 2019
 11. View most recent comments
-->