Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kha_La

 1. nguyenhoang22101111@gmail.com
  nguyenhoang22101111@gmail.com
  mê trai hả bé
  10 Tháng tám 2019
 2. Kha_La
  Kha_La
  mik là nam ,mê gái (gái đó)
  10 Tháng tám 2019
 3. nguyenhoang22101111@gmail.com
  10 Tháng tám 2019
 4. Kha_La
  Kha_La
  sao lạy ?? :p
  10 Tháng tám 2019
 5. nguyenhoang22101111@gmail.com
  10 Tháng tám 2019
 6. Kha_La
  Kha_La
  kệ m ảnh hưởng gì tới t ,đi tìm đứa kia đi
  10 Tháng tám 2019
 7. nguyenhoang22101111@gmail.com
  nguyenhoang22101111@gmail.com
  sợ bị bỏ rơi lắm vẫn nhớ nó TT
  10 Tháng tám 2019
 8. Kha_La
  Kha_La
  kệ m
  10 Tháng tám 2019
 9. nguyenhoang22101111@gmail.com
  nguyenhoang22101111@gmail.com
  bé ơi bé sống trên đời phải bt lễ nghĩa chứ
  10 Tháng tám 2019
 10. Kha_La
  Kha_La
  lớn hơn ai mà kêu t bé
  lễ nghĩa chỉ dành cho người lớn hơn
  10 Tháng tám 2019
 11. nguyenhoang22101111@gmail.com
  nguyenhoang22101111@gmail.com
  anh sính 11/11 bé 20/11 nhé ^^ bé con
  10 Tháng tám 2019
 12. Kha_La
  Kha_La
  mik là nam ,đính chính *NAM*
  kệ nó
  10 Tháng tám 2019
 13. nguyenhoang22101111@gmail.com
  10 Tháng tám 2019
 14. Kha_La
  Kha_La
  bé trai chứ nhỉ
  10 Tháng tám 2019
 15. nguyenhoang22101111@gmail.com
  10 Tháng tám 2019
-->