Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Kha_La
  Kha_La
  có chi hơm bạn
  10 Tháng tám 2019
 2. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  gt đi
  t vẫn chưa biết tên m
  10 Tháng tám 2019
 3. Kha_La
  Kha_La
  tên BẢO HÂN ,tên đẹp ko
  10 Tháng tám 2019
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  báo hân á
  hay bảo hân
  10 Tháng tám 2019
 5. Kha_La
  Kha_La
  bảo hân .báo cái con khỉ á
  10 Tháng tám 2019
 6. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  sống ở đâu ?
  10 Tháng tám 2019
 7. Kha_La
  Kha_La
  Qảng nam còn m
  10 Tháng tám 2019
 8. Quân (Chắc Chắn Thế)
  10 Tháng tám 2019
 9. Quân (Chắc Chắn Thế)
  10 Tháng tám 2019
 10. Kha_La
  Kha_La
  xa thế
  10 Tháng tám 2019
 11. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)

  m là nam à
  10 Tháng tám 2019
 12. Kha_La
  Kha_La
  ờ ,giới tính thứ 3 ,nữ
  10 Tháng tám 2019
 13. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  thôi nha
  bệnh này lây đó
  đừng nc với t
  10 Tháng tám 2019
 14. Kha_La
  Kha_La
  ờ ,mà sao t thấy t nói cáichi m cũng ghi chữa "nghiệp "hết vậy
  10 Tháng tám 2019
 15. Quân (Chắc Chắn Thế)
  10 Tháng tám 2019
 16. Kha_La
  Kha_La
  hà nội đẹp ko
  10 Tháng tám 2019
-->