Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Minh Minidora

 1. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Ai gọi Nhi đó có Nhi đây
  10 Tháng tám 2019
 2. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Minh nhỏ gọi Nhi nè, Nhi đang làm chi vậy ?
  10 Tháng tám 2019
 3. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Ê Nhi
  11 Tháng tám 2019
 4. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Ơi Minh
  11 Tháng tám 2019
 5. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Cái sự kiện tấm lòng cao cả ấy khi nào nộp bài vậy ?
  11 Tháng tám 2019
 6. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  25 là hết nha
  11 Tháng tám 2019
 7. Minh Minidora
  Minh Minidora
  ok, chơi thử xem sao
  11 Tháng tám 2019
 8. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Đáng là chủ đề khác
  Nhưng không được đồng ý :<
  11 Tháng tám 2019
 9. Minh Minidora
  11 Tháng tám 2019
-->