Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phamkimcu0ng

 1. View previous comments
 2. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Thiệt ó
  10 Tháng tám 2019
 3. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  M chụp điểm cho t xem mới tin ._.
  10 Tháng tám 2019
 4. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Vứt rồi; 3
  10 Tháng tám 2019
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Biết ngay :> Có xài sổ liên lạc điện tử hông :3
  10 Tháng tám 2019
 6. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Trường không có :3
  10 Tháng tám 2019
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Vậy không tin được :3
  10 Tháng tám 2019
 8. Toshiro Koyoshi
  10 Tháng tám 2019
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Thầy cô sao cho âm được -.-
  10 Tháng tám 2019
 10. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Vì ngu quá đó
  10 Tháng tám 2019
 11. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Cả lập PT cũng không được à :3
  10 Tháng tám 2019
 12. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Đúng rồi ó viết sai hết
  10 Tháng tám 2019
 13. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Xạo -.-
  10 Tháng tám 2019
 14. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  T nên nói gì nhở, làm Hóa 10 kìa :3
  13 Tháng tám 2019
 15. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Làm gì có :<
  13 Tháng tám 2019
 16. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  T không có lé :v Chình ình ở topic Hóa 10 kìa :3
  13 Tháng tám 2019
 17. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Không phải t giải :<
  13 Tháng tám 2019
 18. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Cô hồn giải à :>
  13 Tháng tám 2019
 19. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Mà t bực m nhá :< Thông tin không chính xác làm t quên qua ăn sinh nhật m :<
  13 Tháng tám 2019
 20. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  :3 Húy húy
  13 Tháng tám 2019
 21. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Húy :> Vậy là sn m 12/8 à, lưu lại gấp :3
  13 Tháng tám 2019
 22. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Trời trời không biết năm sau t có onl nữa không á :D
  13 Tháng tám 2019
 23. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Kệ m, không onl thì t qua quậy :3
  13 Tháng tám 2019
 24. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Lúc đó khách quậy trong koodon :>
  13 Tháng tám 2019
 25. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Rủ bạn bè quá quậy =))
  13 Tháng tám 2019
 26. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Rủ ai giờ, có mỗi m :3
  13 Tháng tám 2019
 27. Toshiro Koyoshi
  13 Tháng tám 2019
 28. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Maybe t có quen Dương nhưng không thân :v
  13 Tháng tám 2019
 29. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Thế à :(
  13 Tháng tám 2019
 30. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Gì đấy -.-
  13 Tháng tám 2019
 31. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Không có gì :3
  14 Tháng tám 2019
 32. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Sao buồn vậy :<
  14 Tháng tám 2019
 33. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Buồn đâu :3
  14 Tháng tám 2019
 34. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Icon ":(" kìa :<
  14 Tháng tám 2019
 35. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Ấn lộn được không nhỉ? :v
  14 Tháng tám 2019
 36. phamkimcu0ng
  14 Tháng tám 2019
 37. phamkimcu0ng
 38. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Bài là cô hồn làm hết đấy
  14 Tháng tám 2019
 39. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Ghê vậy :v giờ Hiếu đang chỗ nào ấy =))
  14 Tháng tám 2019
 40. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Đang ở trên thiên đàng rồi :3
  14 Tháng tám 2019
 41. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Ớ, lên hồi nào mà không rủ đấy =))
  14 Tháng tám 2019
 42. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Lâu rồi :3 Hí hí
  14 Tháng tám 2019
 43. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Không rủ gì hết :<
  14 Tháng tám 2019
 44. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Hí hí
  14 Tháng tám 2019
 45. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Ghét bạn Hiếu rồi, cmt cũng chẳng được để ý =))
  14 Tháng tám 2019
 46. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Hí hí hí có để ý mà :(
  14 Tháng tám 2019
 47. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Hồi nào chứ :<
  14 Tháng tám 2019
 48. Toshiro Koyoshi
  14 Tháng tám 2019
 49. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Nãy giờ toàn đọc cmt phạt không nè :v
  14 Tháng tám 2019
 50. Toshiro Koyoshi
  14 Tháng tám 2019
 51. phamkimcu0ng
  14 Tháng tám 2019
-->