Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  sao bạn ko chào mình
  9 Tháng tám 2019
 2. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ờ ờ chào Nhóc con
  9 Tháng tám 2019
 3. Quân (Chắc Chắn Thế)
  9 Tháng tám 2019
 4. Phủ Thiên
  9 Tháng tám 2019
 5. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  yên bình
  9 Tháng tám 2019
 6. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  ngứa đòn à
  9 Tháng tám 2019