Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Vân Anh 2k5

 1. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Thế bạn cũng ở Hà tĩnh à? Bạn ở đâu?
  9 Tháng tám 2019
 2. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  ở Thành phố ạ
  9 Tháng tám 2019
 3. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Trường nào thế? Mình ở Thạch Hà.
  9 Tháng tám 2019
 4. Trần Vân Anh 2k5
  9 Tháng tám 2019
 5. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  em hok đại nài
  9 Tháng tám 2019
 6. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Vậy à? Gần ĐH Hà Tĩnh.
  Rất vui được làm quen
  9 Tháng tám 2019
 7. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  giờ mới gặp được người ở Hà Tĩnh luôn í
  9 Tháng tám 2019
 8. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Có đầy! Bạn chịu khó tìm là có.
  Hình như Mod Tống Huy cũng Hà Tĩnh đấy.
  9 Tháng tám 2019
 9. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  thế giờ bn hok lớp mấy
  9 Tháng tám 2019
 10. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Học xong đi làm rồi bạn à. Vẫn thích học sinh nên lên đây thôi.
  9 Tháng tám 2019
 11. Trần Vân Anh 2k5
  9 Tháng tám 2019
 12. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  :D
  Chúc buổi chiều vui vẻ!
  9 Tháng tám 2019
 13. Trần Vân Anh 2k5
  9 Tháng tám 2019
-->