Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mart Hugon

 1. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Chào cụ
  9 Tháng tám 2019
 2. Mart Hugon
  9 Tháng tám 2019
 3. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Cụ nhỏ
  9 Tháng tám 2019
 4. Mart Hugon
  Mart Hugon
  cụ non thoai cụ già
  9 Tháng tám 2019
 5. Thái Minh Quân
  9 Tháng tám 2019
 6. Mart Hugon
  Mart Hugon
  câu này của cháu nha
  9 Tháng tám 2019
 7. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Kệ luôn
  9 Tháng tám 2019
 8. Thái Minh Quân
  9 Tháng tám 2019
 9. Mart Hugon
  Mart Hugon
  thế thôi, cháu xài câu mới vậy
  9 Tháng tám 2019
 10. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Xài câu nào
  9 Tháng tám 2019
 11. Mart Hugon
  Mart Hugon
  cháu chưa nghĩ ra, cụ nghĩ hộ cái
  9 Tháng tám 2019
-->