Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kha_La

 1. strong brave
  9 Tháng tám 2019
 2. Kha_La
  Kha_La
  9 Tháng tám 2019
 3. Quân (Chắc Chắn Thế)
  9 Tháng tám 2019
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  bình chọn rồi
  ko đọc à
  từ sáng rồi
  9 Tháng tám 2019
 5. Kha_La
  Kha_La
  ở đâu mà đọc vậy ba
  9 Tháng tám 2019
 6. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  có đứa đến nhà nó mời
  9 Tháng tám 2019
 7. Kha_La
  Kha_La
  9 Tháng tám 2019
 8. strong brave
  strong brave
  em bình chọn r ạ
  9 Tháng tám 2019
 9. Kha_La
  Kha_La
  ờ ,haizzzzzzzzzzzz
  9 Tháng tám 2019
 10. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  đấy
  chính nó
  chính là nó
  sang nhà t mời
  9 Tháng tám 2019
 11. Kha_La
  Kha_La
  t được hai 2 người mời mà chọn cho đứa kia rồi nên kêu mn chọn cho nó thôi
  9 Tháng tám 2019
 12. Love Loli
  Love Loli
  ???
  9 Tháng tám 2019
 13. Quân (Chắc Chắn Thế)
  9 Tháng tám 2019
 14. Kha_La
  Kha_La
  hi ,là vote cho nhóm 1 í mà
  9 Tháng tám 2019
-->