Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Linh ơi, nhỏ này là nữ á :D
  9 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Ghi nam mà
  9 Tháng tám 2019
 3. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  nó thích zậy đó :D
  9 Tháng tám 2019
 4. Kha_La
  Kha_La
  Helle. Bạn ,mik là nữ nha 2k4, ở quảng nam , thích vẽ ghét hát ,còn bạn
  9 Tháng tám 2019
 5. Quân (Chắc Chắn Thế)
  9 Tháng tám 2019
 6. Kha_La
  Kha_La
  ờ ,buồn ghê í
  9 Tháng tám 2019
 7. Quân (Chắc Chắn Thế)
  9 Tháng tám 2019
 8. Kha_La
  Kha_La
  haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  chắc kiếp trước ăn ở tốt quá nên chừ mới có nghiệp để bù qua cho bằng
  9 Tháng tám 2019
 9. Quân (Chắc Chắn Thế)
  9 Tháng tám 2019
 10. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Ai bơ đâu
  9 Tháng tám 2019
-->