Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Hằng

 1. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  LNPU là Lê Nguyễn Phương Uyên hả :D
  9 Tháng tám 2019
 2. LNPU
  LNPU
  hi ai cũng đoán trật chữ N này của mình lun á
  9 Tháng tám 2019
 3. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Lê Như à
  9 Tháng tám 2019
 4. LNPU
  LNPU
  hông phải luôn ><
  9 Tháng tám 2019
 5. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Lê Ngọc ???
  9 Tháng tám 2019
 6. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  Lê Ngọc Phương Uyên
  9 Tháng tám 2019
 7. LNPU
  LNPU
  bingo >///<
  9 Tháng tám 2019
 8. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Ahihi
  Chuẩn rồi nhé ><
  9 Tháng tám 2019
 9. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Mình giỏi hông :D
  9 Tháng tám 2019
 10. LNPU
  LNPU
  giỏi, vỗ tay^^
  9 Tháng tám 2019
 11. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Nghe nói bạn có thi trường chuyên, chuyên gì thế?
  9 Tháng tám 2019
 12. LNPU
  LNPU
  văn á bạn
  9 Tháng tám 2019
 13. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Ộ thế hả :)
  Vừa rồi bạn đạt điểm cao không?
  9 Tháng tám 2019
 14. LNPU
  LNPU
  thấp lắm hu hu thế nên mới rớt đó T.T
  9 Tháng tám 2019
 15. Akabane Yuii
  Akabane Yuii
  Tên đẹp thế :>
  17 Tháng tám 2019
 16. Đỗ Hằng
  17 Tháng tám 2019
 17. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Tên bạn ý đẹp thiệt
  17 Tháng tám 2019
-->