Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi strong brave

 1. Kha_La
  Kha_La
  ai hiện nguyên hình a
  9 Tháng tám 2019
 2. strong brave
  strong brave
  hiện đi
  9 Tháng tám 2019
 3. Kha_La
  Kha_La
  tui í hả
  9 Tháng tám 2019
 4. strong brave
  9 Tháng tám 2019
 5. Kha_La
  Kha_La
  vậy ,hiện thành

  người nè
  9 Tháng tám 2019
 6. strong brave
  9 Tháng tám 2019
 7. Kha_La
  Kha_La
  khóc ,tui là người thiệt mà
  9 Tháng tám 2019
 8. strong brave
  strong brave
  tưởng là tiên v
  9 Tháng tám 2019
 9. Kha_La
  Kha_La
  oa ,vậy tui là tiên nha
  9 Tháng tám 2019
 10. strong brave
  strong brave
  chào tiên ạ con muốn 1 điều ước
  9 Tháng tám 2019
 11. Kha_La
  Kha_La
  ước đi con ,đừng xin ảnh con vy là được
  9 Tháng tám 2019
 12. strong brave
  strong brave
  hixxx muốn vy yêu con
  9 Tháng tám 2019
 13. Kha_La
  Kha_La
  thôi, t ko phải thần tình yêu
  9 Tháng tám 2019
 14. strong brave
  strong brave
  hixxxx
  9 Tháng tám 2019
 15. Kha_La
  Kha_La
  huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  9 Tháng tám 2019
 16. strong brave
  9 Tháng tám 2019
 17. Kha_La
  Kha_La
  oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  9 Tháng tám 2019
 18. Quân (Chắc Chắn Thế)
  9 Tháng tám 2019
 19. Kha_La
  Kha_La
  sao thế
  9 Tháng tám 2019
 20. strong brave
  strong brave
  ai làm tiên tui xin điều ước
  9 Tháng tám 2019
 21. Quân (Chắc Chắn Thế)
  9 Tháng tám 2019
 22. Kha_La
  Kha_La
  xem gì thế
  9 Tháng tám 2019
-->