Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khánh Hồ Bá

 1. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  chán ;-;
  9 Tháng tám 2019
 2. Đỗ Hằng
  9 Tháng tám 2019
 3. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  :D 19 đã nhập học
  9 Tháng tám 2019
 4. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  :D
  Mình cũng 19 học
  9 Tháng tám 2019
-->