Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Beo1206

 1. Tống Huy
  9 Tháng tám 2019
 2. Beo1206
  Beo1206
  Rảnh không ? Tớ nhờ chút :v
  9 Tháng tám 2019
 3. Tống Huy
  Tống Huy
  Cũng không bận lắm :)
  9 Tháng tám 2019
 4. Beo1206
  9 Tháng tám 2019
 5. Tống Huy
  Tống Huy
  Rồi nhé ^^
  9 Tháng tám 2019
 6. Beo1206
  Beo1206
  :>
  9 Tháng tám 2019
 7. Tống Huy
  Tống Huy
  Nhanh lên nhé :)
  9 Tháng tám 2019
 8. Beo1206
  Beo1206
  Rồi rồi :v
  9 Tháng tám 2019
-->