Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tín Phạm

 1. Nguyễn Thành Nghĩa
  Nguyễn Thành Nghĩa
  sao chuyện j
  8 Tháng tám 2019
 2. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Hình như team rớt rồi
  8 Tháng tám 2019
 3. Nguyễn Thành Nghĩa
  Nguyễn Thành Nghĩa
  biết rồi
  đi học về thấy tủm rồi
  Năm nay chả thi được j
  Mất luôn cái title
  Buồn cực :(
  8 Tháng tám 2019
 4. Tín Phạm
  8 Tháng tám 2019
 5. Nguyễn Thành Nghĩa
  Nguyễn Thành Nghĩa
  vui lắm hả
  M chết với t
  Chắc off dài thôi
  Bận quá :D
  8 Tháng tám 2019
 6. Tín Phạm
  Tín Phạm
  8 Tháng tám 2019
 7. Nguyễn Thành Nghĩa
  Nguyễn Thành Nghĩa
  lại lộn xào
  8 Tháng tám 2019
 8. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Đúng mà
  8 Tháng tám 2019
 9. Nguyễn Thành Nghĩa
  Nguyễn Thành Nghĩa
  thôi ko nói chuyện với m nữa
  8 Tháng tám 2019
 10. Tín Phạm
  9 Tháng tám 2019
 11. Nguyễn Thành Nghĩa
  Nguyễn Thành Nghĩa
  cười cái ...
  9 Tháng tám 2019
 12. Tín Phạm
  Tín Phạm
  cái gì :D
  9 Tháng tám 2019
 13. Nguyễn Thành Nghĩa
  9 Tháng tám 2019
 14. Tín Phạm
  Tín Phạm
  nghĩa anh
  9 Tháng tám 2019
 15. Nguyễn Thành Nghĩa
  Nguyễn Thành Nghĩa
  thôi kệ m
  9 Tháng tám 2019
 16. Tín Phạm
  Tín Phạm
  dạo này cày toán dữ vậy
  9 Tháng tám 2019
 17. Nguyễn Thành Nghĩa
  Nguyễn Thành Nghĩa
  thích cho hông
  Chứ vô năm học làm sao
  NC như đúng rồi
  9 Tháng tám 2019
 18. Tín Phạm
  Tín Phạm
  :D m best toán mà
  9 Tháng tám 2019