Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dưa Chuột

 1. Thiên Thuận
  8 Tháng tám 2019
 2. Dưa Chuột
  Dưa Chuột
  Ôi ông biết cái cảm giác mà mình đoán từ khóa nhanh nhất rồi mà nhóm trưởng lại không trả lời không!!! :(
  8 Tháng tám 2019
 3. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Hichic :( Haizzz...
  8 Tháng tám 2019
 4. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Có lẽ nhóm nào cũng có 1 câu chuyện riêng nhỉ... :<
  8 Tháng tám 2019
 5. Dưa Chuột
  Dưa Chuột
  Giờ tui tức trong lòng lắm đây!!!!!!!!!!!!!!
  8 Tháng tám 2019
 6. Dưa Chuột
  Dưa Chuột
  Trong khi tui có câu trả lời trước nhóm 15 vài phút, mà nhóm trưởng lại không trả lời!!! Ôi
  8 Tháng tám 2019
 7. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Hmmm... tui cũng thế, có lẽ còn sớm hơn :<
  8 Tháng tám 2019
 8. Dưa Chuột
  Dưa Chuột
  Thôi tui đành chờ event khác vậy!!! Có lẽ event Lý tui không có duyên rồi!!!
  8 Tháng tám 2019
 9. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Nói sao nhỉ... thiếu mỗi thứ 1 tí, mỗi thứ kém 1 tí thì chưa thành công được... Cuộc thi mà, nhiều yếu tó ảnh hưởng lắm... :(
  8 Tháng tám 2019
-->