Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kha_La

 1. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  thể hiện gì má
  8 Tháng tám 2019
 2. Kha_La
  Kha_La
  tâm trạng
  8 Tháng tám 2019
 3. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  tâm trạng ra sao :)
  8 Tháng tám 2019
 4. Kha_La
  Kha_La
  như hình
  8 Tháng tám 2019
 5. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ko thấy, nhỏ quá
  8 Tháng tám 2019
 6. Kha_La
  Kha_La
  mưa đó ,nhìn ra chưa
  8 Tháng tám 2019
 7. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  chưa, máy bàn mờ quá
  8 Tháng tám 2019
 8. Kha_La
  Kha_La
  đợi t gởi qua ht
  8 Tháng tám 2019
 9. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  thôi, để t phóng to lên
  8 Tháng tám 2019
 10. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  thấy rồi mà cái tròn tròn là mặt trăng à
  8 Tháng tám 2019
 11. Kha_La
  Kha_La
  trái đất má à
  8 Tháng tám 2019
 12. Nguyễn T.T Vy
  8 Tháng tám 2019
-->