Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  Vòng 1 team mình nắm chắc từ câu 1 đến câu 10 là đúng anh à
  Độc dược coi như là chuyên gia
  8 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Kkkk nói chung chờ ổi của em đó
  8 Tháng tám 2019
 3. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  đang chảy ổi đay
  8 Tháng tám 2019
 4. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  gửi kiểu j????????????
  8 Tháng tám 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  hehe, gửi hình nha
  8 Tháng tám 2019
 6. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  yep, chờ nhé
  8 Tháng tám 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  8 Tháng tám 2019
 8. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  I am not a bây bì nhe
  8 Tháng tám 2019
-->