Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Châu Minh Vũ

 1. _Sherlock_Holmes_
  8 Tháng tám 2019
 2. Châu Minh Vũ
  Châu Minh Vũ
  Mk intro nhé, mk là Châu 2k6 rất vui đc biết bn.
  12 Tháng tám 2019
 3. Châu Minh Vũ
  Châu Minh Vũ
  Còn bạn??
  12 Tháng tám 2019
 4. _Sherlock_Holmes_
 5. Châu Minh Vũ
  Châu Minh Vũ
  bn là nữ???
  13 Tháng tám 2019
 6. Châu Minh Vũ
  Châu Minh Vũ
  bn thích xem conan ko? mk cực thích conan luôn
  13 Tháng tám 2019
 7. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  Nữ thẳng -.-
  Đúng
  14 Tháng tám 2019
 8. Châu Minh Vũ
  Châu Minh Vũ
  ò bn có cày conan hơm
  14 Tháng tám 2019
 9. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  Thỉnh thoảng coi cọp trong hiệu sách
  Xem trên mạng, no, tớ không được phép
  15 Tháng tám 2019
 10. Châu Minh Vũ
  Châu Minh Vũ
  tại sao câu ko đc phép
  15 Tháng tám 2019
 11. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  Đọc nhiều rồi cậu ạ -.-
  15 Tháng tám 2019
 12. Châu Minh Vũ
  15 Tháng tám 2019
 13. _Sherlock_Holmes_
  15 Tháng tám 2019
-->