Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  đang buồn, ghét
  7 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  7 Tháng tám 2019
 3. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  chữ kí linh, ảnh ỏ dưới
  7 Tháng tám 2019
 4. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  7 Tháng tám 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  7 Tháng tám 2019
 6. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  7 Tháng tám 2019
 7. Trương Văn Trường Vũ
  7 Tháng tám 2019
 8. bé nương nương
  bé nương nương
  vụ gì đây ?
  9 Tháng tám 2019
 9. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  9 Tháng tám 2019
 10. bé nương nương
  bé nương nương
  Tự nhiên lôi e vào..
  9 Tháng tám 2019
 11. Trương Văn Trường Vũ
  13 Tháng tám 2019
-->