Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Sơn Nguyên 05

 1. Minh Minidora
  Minh Minidora
  sợ ai á ?
  8 Tháng tám 2019
 2. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Hổ giấy!
  8 Tháng tám 2019
 3. Minh Minidora
  8 Tháng tám 2019
 4. Sơn Nguyên 05
  8 Tháng tám 2019
 5. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Hình như có sự nhầm lẫn tuổi tác ở đây rồi
  10 Tháng tám 2019
 6. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  10 Tháng tám 2019
 7. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Ý là tuổi của bạn
  10 Tháng tám 2019
 8. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Vẫn không hiểu!
  10 Tháng tám 2019
 9. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Thôi khỏi cần hiểu, đau đầu
  10 Tháng tám 2019
 10. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Rảnh!
  10 Tháng tám 2019
 11. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Giờ bận, hết rảnh rồi
  10 Tháng tám 2019
 12. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Mà cho hỏi có chơi Twitter hả ?
  10 Tháng tám 2019
 13. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Không!
  10 Tháng tám 2019
 14. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Không thì thôi
  10 Tháng tám 2019
 15. Sơn Nguyên 05
  10 Tháng tám 2019
 16. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Không có chi đáng cười hết
  10 Tháng tám 2019
 17. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Lần này lên thớt chắc rồi :D
  Mà cho hỏi quân xanh là chi vậy ?
  11 Tháng tám 2019
 18. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Gúc đi cháu!
  11 Tháng tám 2019
 19. Minh Minidora
  Minh Minidora
  gu gồ à ?
  11 Tháng tám 2019
 20. Sơn Nguyên 05
  11 Tháng tám 2019
 21. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Tra rồi :D
  11 Tháng tám 2019
 22. Sơn Nguyên 05
  11 Tháng tám 2019
 23. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Lần này sẽ âm thầm quan sát từ xa thôi. Xem có trận chiến hay lắm này
  11 Tháng tám 2019
 24. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Lặn mất tiêu rồi
  11 Tháng tám 2019
-->