Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thoòng Quốc An

 1. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Vẫn bình thường như cân đường hộp sữa!
  7 Tháng tám 2019
 2. Thoòng Quốc An
  Thoòng Quốc An
  má, 2k2 bằng tuổi đúng ko!!!
  7 Tháng tám 2019
 3. Sơn Nguyên 05
  7 Tháng tám 2019
 4. Thoòng Quốc An
  Thoòng Quốc An
  chú 2k1 sắp vô trg hả!
  7 Tháng tám 2019
 5. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Vẫn hơn!
  Mà nói thế, biết thế!
  7 Tháng tám 2019
 6. Thoòng Quốc An
  Thoòng Quốc An
  ok chú, dạo này chú lên đây làm j!!!
  7 Tháng tám 2019
 7. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Dặt dẹo qua ngày thôi!
  7 Tháng tám 2019
 8. Sơn Nguyên 05
-->