Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yorn SWAT

 1. Huỳnh Thanh Trúc
  Huỳnh Thanh Trúc
  Bạn lập tỉ lệ thôi...Mình sẽ nói vào topic nhé
  7 Tháng tám 2019
 2. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  Ko lập đc tỉ lệ bạn nhé. Nồng độ của đ NaOH là C mol/lít nhé.
  7 Tháng tám 2019
 3. Huỳnh Thanh Trúc
  Huỳnh Thanh Trúc
  Vậy để mình giải lại..Rồi mình sẽ nói
  7 Tháng tám 2019
 4. Yorn SWAT
  7 Tháng tám 2019
 5. NHOR
  NHOR
  12 Tháng tám 2019
 6. NHOR
  NHOR
  nCO2 = 0,7 ; giả sử chỉ có muối Na2CO3 => 0,617.. < 0,7 => NaOH hết
  12 Tháng tám 2019
 7. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  dạ
  12 Tháng tám 2019