Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. Sherlock4869
  Sherlock4869
  ok
  mà bn bao nhiêu tuổi nhỉ
  7 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  7 Tháng tám 2019
 3. Sherlock4869
  Sherlock4869
  thế ak
  ít hơn ah 3 tuổi :D
  7 Tháng tám 2019
 4. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hhhm, đúng thế ^.^
  7 Tháng tám 2019
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  7 Tháng tám 2019
 6. Sherlock4869
  Sherlock4869
  anh tên Đỗ Anh :D
  7 Tháng tám 2019
 7. Sherlock4869
  Sherlock4869
  em khóa wall rồi ak
  7 Tháng tám 2019
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Dạ. e ớn mấy ng cmt trên wall của e. thông báo gửi đt liên tục nên khóa
  8 Tháng tám 2019
 9. Sherlock4869
  Sherlock4869
  ha ha ko bù cho ah :D
  8 Tháng tám 2019
 10. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  là sao ah nhỉ
  8 Tháng tám 2019
 11. Sherlock4869
  Sherlock4869
  wall trống ko ý
  8 Tháng tám 2019
 12. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hì wall của ah giống trống nhỉ
  8 Tháng tám 2019
 13. Sherlock4869
  Sherlock4869
  ờ đó:D
  8 Tháng tám 2019
 14. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  vô ht đi ah ơi.
  8 Tháng tám 2019
 15. Sherlock4869
  Sherlock4869
  đợi anh xíu nhé
  đang bận chút:D
  8 Tháng tám 2019
 16. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  dạ thôi pp ah e cx có việc có j tối nhé ah
  8 Tháng tám 2019
 17. Sherlock4869
  Sherlock4869
  ok em
  8 Tháng tám 2019
-->