Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Haizzz ...

 1. Tungtom
  Tungtom
  :v
  6 Tháng tám 2019
 2. Tungtom
  Tungtom
  sao cứ tụt
  6 Tháng tám 2019
 3. Haizzz ...
  Haizzz ...
  có người nộp bài thêm cao điểm hơn
  chác rớt quá
  :>
  6 Tháng tám 2019
 4. Tungtom
  Tungtom
  =-=
  6 Tháng tám 2019
 5. Haizzz ...
  Haizzz ...
  lấy có 15 ng hà
  sinh tử là đây
  6 Tháng tám 2019
 6. Tungtom
  Tungtom
  =.=
  6 Tháng tám 2019
-->