Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tuấn Phong

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Có Tuấn Anh Phan Nguyễn
  6 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Lớp chất "âm thịnh dương suy"
  Mà hăm biết nam đủ mạnh thì k suy đâu
  6 Tháng tám 2019
 3. Tuấn Phong
  Tuấn Phong
  :D chắc là đủ đó a
  6 Tháng tám 2019
 4. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  6 Tháng tám 2019
 5. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  lớp anh đông ghê
  lớp e có mỗi 18 nữ 17 nam thôi à:D
  6 Tháng tám 2019
 6. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  We lớp anh có 25 nữ và 10 nam
  6 Tháng tám 2019
 7. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  chung lớp với idol em :v
  6 Tháng tám 2019
 8. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  idol nào z Vy
  6 Tháng tám 2019
 9. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  anh Tuấn Anh á :p
  6 Tháng tám 2019
 10. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  ra vậy
  6 Tháng tám 2019
 11. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  e lắm idol ghê
  6 Tháng tám 2019
 12. Từ Lê Thảo Vy
  6 Tháng tám 2019
 13. Tuấn Phong
  Tuấn Phong
  :D Tuấn Anh nằm đầu trong ds lớp luôn
  6 Tháng tám 2019
 14. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  6 Tháng tám 2019
 15. Tuấn Phong
  Tuấn Phong
  Có tận 5 A :v
  7 Tháng tám 2019
 16. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  7 Tháng tám 2019
 17. Tuấn Phong
  Tuấn Phong
  Khi nào mới đến đợt đổi tên trường chung của diễn đàn vậy a
  7 Tháng tám 2019
 18. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  7 Tháng tám 2019
 19. Tuấn Phong
  7 Tháng tám 2019
-->