Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kha_La

 1. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ai thế
  5 Tháng tám 2019
 2. Kha_La
  Kha_La
  một người bạn (nó còn chưa nói chuyện vs đối phuong dù ở rất gần
  5 Tháng tám 2019
 3. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  *lạy* lại làm wen liền chứ
  5 Tháng tám 2019
 4. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Kể kể
  5 Tháng tám 2019
 5. Kha_La
  Kha_La
  wen là sao???
  5 Tháng tám 2019
 6. Nguyễn T.T Vy
  5 Tháng tám 2019
 7. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  làm quen á m
  5 Tháng tám 2019
 8. Kha_La
  Kha_La
  chỉ dám nhìn từ xa ,mà cũng hay m ạ ,vô ht nha
  5 Tháng tám 2019
 9. Nguyễn T.T Vy
  5 Tháng tám 2019
 10. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  mà m kể chưa rk
  5 Tháng tám 2019
 11. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  chúc mừng
  mà đang trêu t đỏ hả
  6 Tháng tám 2019
 12. Kha_La
  Kha_La
  ủa sao t lại trêu m đỏ
  6 Tháng tám 2019
-->