Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Toshiro Koyoshi

 1. Ngọc Bùi 12345
  Ngọc Bùi 12345
  Ngoan nào! <3
  5 Tháng tám 2019
 2. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Cái này thì em không dám chắc với chị đâu :p
  5 Tháng tám 2019
 3. Ngọc Bùi 12345
  Ngọc Bùi 12345
  Em giỏi lắm!
  5 Tháng tám 2019
 4. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Chị đang mắng em hay là khen em đó? :D
  6 Tháng tám 2019
 5. Ngọc Bùi 12345
  Ngọc Bùi 12345
  Ơ em nghĩ sao cũng được
  6 Tháng tám 2019
 6. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Tại nó có 2 chiều hướng nghĩ mà :<
  6 Tháng tám 2019
-->