Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tú Trân

 1. ARMY JUNGKOOK
  5 Tháng tám 2019
 2. ARMY JUNGKOOK
  ARMY JUNGKOOK
  có nên giới thiệu đôi chút nhỉ
  5 Tháng tám 2019
 3. Tú Trân
  Tú Trân
  6 Tháng tám 2019
 4. Tú Trân
  Tú Trân
  Mình tên Tú Trân , 2k7 .Còn bạn?
  6 Tháng tám 2019
 5. ARMY JUNGKOOK
  ARMY JUNGKOOK
  cj là Lan Anh 2k4
  6 Tháng tám 2019
 6. ARMY JUNGKOOK
  ARMY JUNGKOOK
  tên thường được gọi là mochi
  6 Tháng tám 2019
 7. Tú Trân
  Tú Trân
  Chị là ARMY à?
  6 Tháng tám 2019
 8. ARMY JUNGKOOK
  ARMY JUNGKOOK
  đương nhiên
  6 Tháng tám 2019
-->