Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Ngọc Hạ Đan

 1. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Hello
  ChÀo mừng bạn đến nhà của mình
  5 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn Ngọc Hạ Đan
  Nguyễn Ngọc Hạ Đan
  làm quen nha, mik tên Anh, 2k5 Bến tre là nữ, còn bạn
  5 Tháng tám 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  5 Tháng tám 2019
 4. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Gọi mình là rimo nha
  5 Tháng tám 2019
 5. Nguyễn Ngọc Hạ Đan
  Nguyễn Ngọc Hạ Đan
  là nam hay nữ vậy?
  5 Tháng tám 2019
-->