Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. anlong6@gmail.com
  4 Tháng tám 2019
 2. Tungtom
  Tungtom
  ??????
  4 Tháng tám 2019
 3. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  nó trêu t đỏ
  4 Tháng tám 2019
 4. Tungtom
  Tungtom
  hô hô hô
  4 Tháng tám 2019
 5. anlong6@gmail.com
  4 Tháng tám 2019
 6. Tungtom
  Tungtom
  :v
  4 Tháng tám 2019
 7. Haizzz ...
  Haizzz ...
  phá giề vậy
  ko hỉu
  4 Tháng tám 2019
 8. Tungtom
  Tungtom
  xem avatar mình nữa nè haizzz ơi ơi ơi
  4 Tháng tám 2019
 9. Haizzz ...
  Haizzz ...
  xem xong ức chế chứ làm j
  4 Tháng tám 2019
 10. Tungtom
  Tungtom
  :3
  4 Tháng tám 2019
 11. Tungtom
  Tungtom
  ức chế??
  4 Tháng tám 2019
 12. Haizzz ...
  Haizzz ...
  như kiểu loading í
  4 Tháng tám 2019
 13. Tungtom
  Tungtom
  ố hố hố hố :D:D
  4 Tháng tám 2019
 14. Tungtom
  Tungtom
  avatar của cậu xoắn ghê thế :D
  4 Tháng tám 2019
 15. Quân (Chắc Chắn Thế)
  4 Tháng tám 2019
 16. Haizzz ...
  Haizzz ...
  luôn
  4 Tháng tám 2019
 17. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  tèo tèo teo teo teo tèo téo téo téo teo teo teo teo tèo tèo
  4 Tháng tám 2019
 18. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  tèo tèo teo teo teo tèo téo téo téo teo teo teo teo tèo tèo
  4 Tháng tám 2019
 19. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  tèo tèo teo teo teo tèo téo téo téo teo teo teo teo tèo tèo
  4 Tháng tám 2019
 20. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  tèo tèo teo teo teo tèo téo téo téo teo teo teo teo tèo tèo
  4 Tháng tám 2019
 21. Haizzz ...
  Haizzz ...
  thiếu nhé
  tèn tén ten ten tén ten tèn tén ten tén tèn tén tén tèn
  4 Tháng tám 2019
 22. Haizzz ...
  Haizzz ...
  tèn tén ten ten tén ten tèn tén ten tén tèn tén tén tèn
  4 Tháng tám 2019
 23. Haizzz ...
  Haizzz ...
  tèn tén ten ten tén ten tèn tén ten tén tèn tén tén tèn
  4 Tháng tám 2019
 24. Tungtom
  Tungtom
  =.=
  4 Tháng tám 2019
 25. Tungtom
  Tungtom
  tưởng có chữ tép nào lẫn trong đám đó chứ :p
  4 Tháng tám 2019
 26. Quân (Chắc Chắn Thế)
  4 Tháng tám 2019
 27. Quân (Chắc Chắn Thế)
  4 Tháng tám 2019
 28. Tungtom
  Tungtom
  =.=
  4 Tháng tám 2019
 29. Tungtom
  Tungtom
  tép mi li lít
  4 Tháng tám 2019
 30. Kha_La
  Kha_La
  mấy you sao có được avatar động thế
  5 Tháng tám 2019
 31. Quân (Chắc Chắn Thế)
 32. Quân (Chắc Chắn Thế)
  5 Tháng tám 2019
 33. Kha_La
  Kha_La
  ok
  5 Tháng tám 2019
 34. Kha_La
  Kha_La
  5 Tháng tám 2019
 35. Haizzz ...
  Haizzz ...
  đơn giản lắm
  5 Tháng tám 2019
 36. Kha_La
  Kha_La
  thì nói đi mới biết đơn giản hay không chứ
  5 Tháng tám 2019
 37. Haizzz ...
 38. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  5 Tháng tám 2019
-->