Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy

 1. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Thử xem :v
  4 Tháng tám 2019
 2. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  [color=#ff0000]|[/color][color=#e93f15]|[/color][color=#d47a2a]»[/color][color=#bfad3f]β[/color][color=#aad655]έ[/color][color=#94f16a]•[/color][color=#7ffe7f]Ɛ[/color][color=#6afa94]z[/color][color=#55e7aa]«[/color][color=#3fc6bf]|[/color][color=#2a98d4]|[/color]
  4 Tháng tám 2019
 3. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Có lẽ là không á >><<
  4 Tháng tám 2019
 4. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Nhưng chữ kí là có đó a
  4 Tháng tám 2019
 5. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Ừm, chữ ký thì đương nhiên rồi :D
  4 Tháng tám 2019
 6. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Bài viết thì đc ko a?
  4 Tháng tám 2019
 7. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Bài viết thì chắc chắn em nhé :D
  4 Tháng tám 2019
 8. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Vậy dùng HTML code được không nhỉ?
  4 Tháng tám 2019
 9. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  4 Tháng tám 2019
 10. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  bài viết, chữ ký thì có, nhưng trạng thái thì không. Anh cũng chưa thử bao giờ :D chỉ là từng thấy thôi
  4 Tháng tám 2019
 11. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  sử dụng html thay bb được ko a??
  4 Tháng tám 2019
 12. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  hình như html thì không
  4 Tháng tám 2019
-->