Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kha_La

 1. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  bánh kẹo moi hết ra
  5 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  mời mấy đứa
  5 Tháng tám 2019
 3. Nguyễn T.T Vy
 4. Kha_La
  Kha_La
  đón tiếp trễ rồi ,mong mn không giận nhé ,nhà có quá nhiều đồ ,tìm mãi ko ra nên tự lục đi nhé
  5 Tháng tám 2019
 5. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  okie, lật tung nhà m lên tìm bánh kẹo nè
  5 Tháng tám 2019
 6. Kha_La
  Kha_La
  vậy tìm thấy chưa ,đem ra đi t cũng muốn ăn
  5 Tháng tám 2019
 7. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  toàn đồ hết hạn, ko ăn đc
  5 Tháng tám 2019
 8. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ác thế
  5 Tháng tám 2019
 9. Kha_La
  Kha_La
  đâu có ,toàn đò hiệu không hà ,mới mua để chúc mừng ,chắc m vào lộn nhà kho rồi (trông nhà kho giống phòng bếp nên m lộn đó )
  5 Tháng tám 2019
 10. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  à, đúng là đi lộn :p
  5 Tháng tám 2019
 11. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ui chu choa, nhiều đồ hảo hạng quá ik, mà chỉ có 2 đứa ăn thì hơi tiếc
  5 Tháng tám 2019
 12. Kha_La
  Kha_La
  tìm lại đi
  5 Tháng tám 2019
 13. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  tìm thấy rồi nè :)
  5 Tháng tám 2019
 14. Kha_La
  Kha_La
  rủ thêm người đi
  5 Tháng tám 2019
 15. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  okie, mà ko ai onl hết :(
  5 Tháng tám 2019
 16. Kha_La
  Kha_La
  vậy tag vô rồi chặp đợi mn vô chúc mùng t
  5 Tháng tám 2019
 17. Nguyễn T.T Vy
  5 Tháng tám 2019
 18. Nguyễn T.T Vy
 19. Kha_La
  5 Tháng tám 2019
 20. Nguyễn T.T Vy
  5 Tháng tám 2019
 21. Bupno
  5 Tháng tám 2019
 22. Nguyễn T.T Vy
  5 Tháng tám 2019
 23. Kha_La
  Kha_La
  sao mn thích đưa icon thế ,ngồi ngó chả hiểu chi hết
  5 Tháng tám 2019
 24. Kha_La
  5 Tháng tám 2019
 25. Bupno
  5 Tháng tám 2019
 26. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  cho zui mà :D
  5 Tháng tám 2019
 27. Tungtom
  Tungtom
  ai goi minh do
  5 Tháng tám 2019
 28. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  t đó m
  5 Tháng tám 2019
 29. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  cho m nát tb :D
  5 Tháng tám 2019
 30. Bupno
  5 Tháng tám 2019
 31. Kha_La
  Kha_La
  :W
  5 Tháng tám 2019
 32. Kha_La
  Kha_La
  :W
  5 Tháng tám 2019
 33. Nguyễn T.T Vy
  5 Tháng tám 2019
 34. Tungtom
  5 Tháng tám 2019
 35. Nguyễn T.T Vy
  5 Tháng tám 2019
 36. Bupno
  5 Tháng tám 2019
 37. Bupno
  5 Tháng tám 2019
 38. Bupno
  5 Tháng tám 2019
 39. Bupno
  5 Tháng tám 2019
 40. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  thành ra nát tb chị luôn
  5 Tháng tám 2019
 41. Kha_La
  Kha_La
  t mới nát nè
  5 Tháng tám 2019
 42. Nguyễn T.T Vy
  5 Tháng tám 2019
-->