Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Maria Mariko

 1. Maria Mariko
  Maria Mariko
  Chưa đi nữa hả,tui sẽ thay avt,oongthwr thay cái nào giống màu coi
  4 Tháng tám 2019
 2. Maria Mariko
  Maria Mariko
  ông thay coi nhá
  4 Tháng tám 2019
 3. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  giống i sì avt của bà hả
  4 Tháng tám 2019
 4. Maria Mariko
  Maria Mariko
  giống màu
  4 Tháng tám 2019
 5. Maria Mariko
  Maria Mariko
  thử coi
  4 Tháng tám 2019
 6. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  hết avt giống r
  4 Tháng tám 2019
 7. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  đừng mời tớ vô ht Bupno kia nha
  4 Tháng tám 2019
 8. Maria Mariko
  Maria Mariko
  xanh lè ,cậu thử thay cái giống tui nữa coi,tui thay tiếp
  4 Tháng tám 2019
 9. Nguyễn Chí Thoại
  4 Tháng tám 2019
 10. Maria Mariko
  Maria Mariko
  Á à, người đc lắm
  4 Tháng tám 2019
 11. Nguyễn Chí Thoại
  4 Tháng tám 2019
 12. Maria Mariko
  Maria Mariko
  tui thay tiếp
  4 Tháng tám 2019
 13. Nguyễn Chí Thoại
  4 Tháng tám 2019
 14. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  pp tui đi học nha
  4 Tháng tám 2019
 15. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  tối nói tiếp
  4 Tháng tám 2019
 16. Maria Mariko
  Maria Mariko
  tui thay rùi
  thay coi nào
  4 Tháng tám 2019
 17. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  bấm chỗ nào v !! chỉ tui nha !! bây giờ tui đi học
  4 Tháng tám 2019
 18. Maria Mariko
  Maria Mariko
  hehe
  cái này chỉ có 1 màu như thế này thôi
  4 Tháng tám 2019
 19. Maria Mariko
 20. Nguyễn Chí Thoại
  4 Tháng tám 2019
 21. Maria Mariko
  Maria Mariko
  tôi thay cái khác
  4 Tháng tám 2019
 22. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  pp đi học
  4 Tháng tám 2019
 23. Maria Mariko
  4 Tháng tám 2019
 24. Nguyễn Chí Thoại
  4 Tháng tám 2019
 25. Maria Mariko
  4 Tháng tám 2019
 26. Maria Mariko
  Maria Mariko
  cậu dùng nick nào v
  4 Tháng tám 2019
-->