Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn T.T Vy

 1. Mimi-chan
  Mimi-chan
  sao vậy chị
  4 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  vẽ xong chưa
  5 Tháng tám 2019
 3. Mimi-chan
  Mimi-chan
  Rồi chị
  6 Tháng tám 2019
 4. Mimi-chan
  Mimi-chan
  Mà đem nộp cho cô rồi
  6 Tháng tám 2019
 5. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  *té ghế*
  7 Tháng tám 2019
 6. Mimi-chan
  7 Tháng tám 2019
-->