Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chí Thoại

 1. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  sao zậy
  4 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  em đã nói
  4 Tháng tám 2019
 3. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  bớt nóng đi nào
  4 Tháng tám 2019
 4. Nguyễn Chí Thoại
  4 Tháng tám 2019
 5. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  thôi thôi, xin lỗi, muốn chị làm gì đây
  4 Tháng tám 2019
 6. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  :D chẳng làm gì cả
  4 Tháng tám 2019
 7. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  vậy thoy, đừng pp mà, chị sẽ buồn lớm á
  4 Tháng tám 2019
 8. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  hehe :D có gì đâu em cũng đang tiếc vì nếu bỏ nick này thì uổng quá !! nhưng
  4 Tháng tám 2019
 9. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  4 Tháng tám 2019
 10. Nguyễn Chí Thoại
  4 Tháng tám 2019
 11. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  thôi mà, chị buồn đó
  4 Tháng tám 2019
 12. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  xin cái mail liên lạc coi
  4 Tháng tám 2019
 13. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  chưa biết xóa hay không nữa
  4 Tháng tám 2019
 14. Nguyễn Chí Thoại
  4 Tháng tám 2019
 15. Nguyễn T.T Vy
  4 Tháng tám 2019
 16. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Sao vậy em :<
  4 Tháng tám 2019
 17. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  vì lý do ........ *ko nói được
  4 Tháng tám 2019
 18. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Còn bao nhiêu thứ chưa trải nghiệm sao mak off được nè
  4 Tháng tám 2019
 19. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  nhưng mà em cũng lại thấy tiếc nuối
  4 Tháng tám 2019
 20. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Có chuyện gì thì bỏ qua đi
  Phải vì sự nghiệp chứ
  4 Tháng tám 2019
 21. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ukm cảm ơn chị từ từ em tính
  4 Tháng tám 2019
-->