Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn T.T Vy

 1. Maria Mariko
  Maria Mariko
  chọc nhầm chỗ không tốt đâu chị,có bữa em cũng vậy
  4 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  4 Tháng tám 2019
 3. Maria Mariko
  Maria Mariko
  ??????
  4 Tháng tám 2019
 4. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  cười thôi mà
  4 Tháng tám 2019
 5. Maria Mariko
  4 Tháng tám 2019
 6. Nguyễn T.T Vy
  4 Tháng tám 2019
-->