Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  bài đấy dùng đồng dư
  4 Tháng tám 2019
 2. Tungtom
  4 Tháng tám 2019
 3. Tungtom
  Tungtom
  Thế mới nói là sai :p
  4 Tháng tám 2019
 4. Tungtom
  Tungtom
  Tui ngại viết đồng dư lắm ;)
  4 Tháng tám 2019
 5. Quân (Chắc Chắn Thế)
  4 Tháng tám 2019
 6. Tungtom
  Tungtom
  :3
  4 Tháng tám 2019
 7. Quân (Chắc Chắn Thế)
  4 Tháng tám 2019
 8. Tungtom
  Tungtom
  ờ tui có biết làm đâu :W
  4 Tháng tám 2019
 9. Quân (Chắc Chắn Thế)
  4 Tháng tám 2019
 10. Tungtom
  Tungtom
  cái gì sai sai?
  4 Tháng tám 2019
 11. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  thiếu dữ kiện
  4 Tháng tám 2019
 12. Tungtom
  Tungtom
  để tui đọc đề coi
  4 Tháng tám 2019
-->