Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Nguyễn Chí Thoại
  4 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  trưa hay tối ik
  4 Tháng tám 2019
 3. Quân (Chắc Chắn Thế)
  4 Tháng tám 2019
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
 5. Nguyễn Chí Thoại
  4 Tháng tám 2019
 6. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  trưa hay tối đi thằng kia
  4 Tháng tám 2019
 7. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  okie, 12h
  4 Tháng tám 2019
 8. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  trưa nay t ngủ
  4 Tháng tám 2019
 9. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  xì, vậy tối được ko, tầm 7h
  4 Tháng tám 2019
 10. Quân (Chắc Chắn Thế)
  4 Tháng tám 2019
 11. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  okie, vậy zô ht tb mấy đứa
  4 Tháng tám 2019
 12. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  t đi học đến 8h mới về
  4 Tháng tám 2019
 13. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  *lạy* thế tụi tui phá trước rồi m zô luôn
  4 Tháng tám 2019
 14. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  thôi trưa đi
  4 Tháng tám 2019
 15. Nguyễn T.T Vy
  4 Tháng tám 2019
 16. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  okie, tb lại
  4 Tháng tám 2019
 17. Tungtom
  4 Tháng tám 2019
-->