Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chí Thoại

 1. Nguyễn Chí Thoại
  4 Tháng tám 2019
 2. Châu Minh Vũ
  Châu Minh Vũ
  đang free time hả nhóc
  4 Tháng tám 2019
 3. Châu Minh Vũ
  Châu Minh Vũ
  giả quên hả, nhìn lại tường e nhé
  4 Tháng tám 2019
 4. Nguyễn Chí Thoại
  4 Tháng tám 2019
 5. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  đang học thui
  4 Tháng tám 2019
 6. Châu Minh Vũ
  Châu Minh Vũ
  are you remeber?
  4 Tháng tám 2019
 7. Châu Minh Vũ
  Châu Minh Vũ
  hk môn gì
  4 Tháng tám 2019
 8. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  không nhớ !!! hk tiếng anh !!! cũng rảnh
  4 Tháng tám 2019
 9. Châu Minh Vũ
  Châu Minh Vũ
  ko nhớ thì làm quen lại
  4 Tháng tám 2019
 10. Châu Minh Vũ
  Châu Minh Vũ
  vậy hk đi, pp e
  4 Tháng tám 2019
 11. Châu Minh Vũ
  Châu Minh Vũ
  hk tốt nhé
  4 Tháng tám 2019
 12. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  hehe quen r
  4 Tháng tám 2019
 13. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ko sao đang rảnh
  4 Tháng tám 2019
 14. Châu Minh Vũ
  Châu Minh Vũ
  vậy bảo hk
  4 Tháng tám 2019
-->