Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Tohru - san
  Tohru - san
  Thiệt hăm?? :p
  3 Tháng tám 2019
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  thiệt mà
  4 Tháng tám 2019
 3. Tohru - san
  Tohru - san
  Em có nhờ ah họ em nữa đó :p
  4 Tháng tám 2019
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  nhưng mà ổng chụp ngu
  ứ thèm nói
  4 Tháng tám 2019
 5. Tohru - san
  Tohru - san
  Haha ^^
  4 Tháng tám 2019
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  anh im đi ><
  4 Tháng tám 2019
 7. Tohru - san
  4 Tháng tám 2019
 8. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  cười gì chứ
  4 Tháng tám 2019
 9. Tohru - san
  4 Tháng tám 2019
 10. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  nửa còn lại ở where?
  5 Tháng tám 2019
 11. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  5 Tháng tám 2019
 12. Tohru - san
  Tohru - san
  Hửm????
  5 Tháng tám 2019
 13. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  là sao ta? hông hiểu luôn á
  7 Tháng tám 2019
 14. Kuroko - chan
  7 Tháng tám 2019
 15. Tohru - san
  Tohru - san
  Hửm??
  7 Tháng tám 2019
 16. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  à hiểu rồi
  cái anh tohru gì đó tên long phải hem
  9 Tháng tám 2019
 17. Tohru - san
  Tohru - san
  Long j ạ?????
  Long nào ở đây zị trừi????
  9 Tháng tám 2019
-->