Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi B.N.P.Thảo

 1. Quân (Chắc Chắn Thế)
  3 Tháng tám 2019
 2. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  cười j
  3 Tháng tám 2019
 3. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Nhóm mình đành bù tốc độ bằng chất lượng đi :)
  4 Tháng tám 2019
 4. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  anh xem chưa
  4 Tháng tám 2019
 5. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  khá chất lượng rồi đó
  4 Tháng tám 2019
 6. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Chờ anh chút
  4 Tháng tám 2019
 7. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  em gộp bài + với cái tiêu đè á lại rồi anh nộp đi
  4 Tháng tám 2019
 8. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  nộp bài chưa anh
  4 Tháng tám 2019
 9. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Chưa em, đợi thống nhất câu trả lời đã
  4 Tháng tám 2019
-->