Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tư Âm Diệp Ẩn

 1. Isla Chemistry
  Isla Chemistry
  Title CTV đang được cấp á :( Đợi anh Lanh duyệt
  4 Tháng tám 2019
 2. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  không phải title CTV anh ạ, title học viên clb cơ
  5 Tháng tám 2019
 3. Isla Chemistry
  Isla Chemistry
  HV CLB cấp rồi em ơi :(
  6 Tháng tám 2019
 4. Isla Chemistry
  Isla Chemistry
  Hình như anh Lanh cấp thiếu rồi :( Để anh báo lại
  6 Tháng tám 2019
 5. Tư Âm Diệp Ẩn
  6 Tháng tám 2019
-->