Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Học Trò Của Sai Lầm
  Học Trò Của Sai Lầm
  Chịu, không có tranh chấp gì, không biết đứa nào đòi ban nick tao, rồi anh Lanh Đồng ban
  4 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  4 Tháng tám 2019
 3. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  sad god ..ăn ở thế nào mà ...
  4 Tháng tám 2019
 4. Học Trò Của Sai Lầm
  Học Trò Của Sai Lầm
  vẫn bth đấy nha, ăn ở gì m
  5 Tháng tám 2019
 5. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  hông có gì
  5 Tháng tám 2019